akademia estetyki na facebooku

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE/ WARUNKI UMOWY I UCZESTNICTWA

I. WARUNKI OGÓLNE

 • Obowiązują wyłącznie nasze, wymienione poniżej Ogólne Warunki Handlowe. Zmiany i uregulowania specjalne zawsze wymagają potwierdzenia w formie pisemnej przez Europejską Akademię Estetyki Artystycznej. Prawem obowiązującym jest prawo polskie.
 • Szkolenia grupowe odbywają się przy liczbie co najmniej 6 osób chętnych na szkolenie i przeznaczone są dla profesjonalistów lub dla osób o zaawansowanych umiejętnościach, np. osób, które ukończyły Szkolenie Wizażysty. Szkolenia nr 1, nr 13 i nr 14 (z listy szkoleń) przeznaczone są dla każdego. W szkoleniach mogą uczestniczyć wszystkie osoby bez względu na wiek, płeć i wykształcenie.
 • Prosimy o zabranie  materiałów do pisania i notatników, aparatów fotograficznych, akcesoriów tematycznych na sesje zdjęciowe, np. welon, kwiaty, nakrycia głowy, chusty ozdobne, biżuterię itd. Zalecamy zabranie wygodnej garderoby (np. dodatkowy sweter do założenia lub zdjęcia) oraz kolorowej garderoby na zajęcia związane z omawianiem barw. Na ćwiczenia i długie bloki tematyczne polecamy przyniesienie domowego obuwia. W czasie szkolenia macie Państwo do dyspozycji bezpłatnie kawiarenkę z napojami (kawa, herbata, woda). Na bloki 6-godzinne zalecamy przyniesienie ze sobą prowiantu.

 

II. WARUNKI SZKOLENIA

 1. Uczestnictwo w kursie zgłaszane jest pisemnie w formie e-maila lub listownie, z podaniem danych wymaganych przy zgłoszeniu, wybranego terminu i tematu szkolenia.
 2. Uczestnik zobowiązuje się swoim podpisem w e-mailu do uiszczenia pełnej opłaty za szkolenie, również w przypadku rezygnacji ze szkolenia przed terminem jego rozpoczęcia oraz w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w trakcie trwania kursu.
 3. Obowiązuje zadatek w wysokości 50% wartości szkolenia, wpłacane w dniu zgłoszenia, najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia. Zadatek jest rezerwacją miejsca na szkoleniu. Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca.
  Jeżeli pozostała kwota, czyli drugie 50% wartości szkolenia, będzie opłacana przelewem, należy to zrobić najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W dniu rozpoczęcia szkolenia pozostałą opłatę można dokonać wyłącznie gotówką. W przypadku, gdy zgłoszenie dokonane jest w terminie krótszym niż miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia, należy wpłacić całą kwotę. Rezygnacja ze szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia powoduje utratę całości opłaty i/lub obliguje do jej uiszczenia, jeżeli został opłacony tylko zadatek.
 4. W przypadku braku pełnej opłaty za kurs w momencie rozpoczęcia szkolenia, uczestnik nie ma prawa do uczestnictwa w kursie. Za opóźnienia w płatności naliczane są odsetki ustawowe.
 5. W przypadku, gdy uczestnik nie może przystąpić do kursu z powodów zdrowotnych, wpłacona opłata za kurs zostaje przeniesiona na  kurs w terminie późniejszym. Zasada ta obowiązuje przez okres jednego roku. W takim przypadku uczestnik musi niezwłocznie przedstawić zaświadczenie lekarskie.
 6. Uczestnik kursu obowiązany jest punktualnie przybywać na zajęcia. W przypadku spóźnienia bez uprzedniego poinformowania o tym uczestnik traci prawo do uczestnictwa w wykładach w danym dniu. Sala wykładowa jest udostępniana na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 7. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych na czas zajęć i korzystanie z nich wyłącznie w czasie przerw. Uprzejmie prosimy o niespożywanie posiłków podczas wykładów.
  W przypadku, gdy uczestnik zakłóca przebieg kursu, mimo upomnień osoby prowadzącej, wykładowca jest uprawniony do wyłączenia uczestnika z wykładu lub dalszej części kursu. W takim wypadku nie zostanie wystawiony certyfikat.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy będą odpowiednio wcześniej powiadomieni o zmianie terminu. Opłaty za kurs zostają przeniesione na kurs w innym terminie. Dalsze roszczenia są wykluczone.
 9. Koszty dojazdu i zakwaterowania ponosi uczestnik kursu. Przyjazd i wyjazd odbywają się na wyłączne ryzyko uczestnika kursu. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i szkody mienia spowodowane przez osoby trzecie.
 10. Swoim podpisem na zgłoszeniu e-mail uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania, niewykorzystywania do własnych celów w obrocie handlowym i nieudostępniania osobom trzecim żadnych materiałów roboczych, jakie otrzyma na zajęciach. Materiały mogą być wykorzystane przez uczestnika wyłącznie osobiście i do celów jego własnej pracy. Materiały są własnością EAEA. Powielanie, również w formie wyciągów i kopii, jest niedozwolone. Naruszenie tej reguły jest ścigane.
  Dozwolone jest fotografowanie makijaży. Ze względu na prawa autorskie i ochronę wizerunku zabronione jest umieszczanie zdjęć wykonanych podczas zajęć w internecie i publikowanie ich na wszelkich nośnikach. Łamanie tych praw jest karane.
 11. Kradzież zostanie podana do publicznej wiadomości. W przypadku kradzieży następuje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z kursu. Uczestnik musi natychmiast zwrócić materiały szkoleniowe EAEA. Nie przysługuje mu zwrot opłaty za kurs.
 12. Uczestnik obowiązany jest przyprowadzić modelkę na zajęcia, gdy planowana jest sesja zdjęciowa lub w przypadku szkolenia Wizaż Kliniczny. Zastępczych modelek nie organizujemy.
 13. Wszystkie kosmetyki i akcesoria są do dyspozycji podczas szkolenia. Alergicy są zobowiązani do przyniesienia własnych kosmetyków do demakijażu i pielęgnacji.
 14. Kosmetyki Professional Make Up Cosmetic – Jolanta Wagner są dostępne podczas szkolenia w specjalnej promocyjnej cenie wyłącznie za gotówkę. Promocja obowiązuje do ostatniego dnia szkolenia włącznie. Ukończenie szkolenia upoważnia do zaopatrywania się w kosmetyki po cenach preferencyjnych. Słuchacze otrzymują cennik kosmetyków dla wizażystów. W celu dalszego zaopatrywania się w kosmetyki każdy wizażysta dostaje własny numer klienta. Numer klienta nadawany jest pod nr.tel. 22 827 50 20. Przy każdym zakupie obowiązuje regulamin zakupów dla wizażystów.
 15. Osoby korzystające ze specjalnych promocji targowych zobowiązane są do wykorzystania oferty najpóźniej do 1 roku od daty zgłoszenia. Po tym czasie zostanie wystawiona faktura. Obowiązują nasze ogólne warunki płatności.
 16. Dokonanie rejestracji na szkolenie oznacza dojście umowy do skutku. Uczestnik uznaje tym samym nasze Ogólne Warunki Handlowe/ Warunki Umowy i Uczestnictwa.
 17. Osoby, które otrzymały szkolenie jako nagrodę, zobowiązane są do zarejestrowania się w sekretariacie najpóźniej jeden miesiąc po uzyskaniu nagrody, w celu otrzymania potwierdzenia terminu realizacji szkolenia. Po tym terminie zgłoszenie nie będzie przyjęte. Rezygnacja z określonego i potwierdzonego w sekretariacie terminu jest równoznaczna z rezygnacją ze szkolenia. Przenoszenie wcześniej ustalonych terminów nie będzie akceptowane. W szkoleniu może uczestniczyć tylko jedna nagrodzona osoba.
 18. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na publikację wizerunku w mediach społecznościowych oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101,poz.926 ze zm.)